Wat is herstel van een verslaving?

Nazorg na herstel verslaving

Bij Recovery Mental Healthcare hechten we veel waarde aan goede nazorg na het herstel van een verslaving. Ons multidisciplinaire team van specialisten werkt nauw samen om voor, tijdens en na de opname de behandeling naadloos op elkaar af te stemmen. Daarom staan we klaar met een passend nazorgtraject na een ambulante of klinische behandeling van een verslaving. In dit blog belichten we wat herstel van een verslaving precies inhoudt.

Herstel: een zinvol en volwaardig leven na verslaving

Herstel is een persoonlijk en uniek proces waarbij iemand met een verslaving toewerkt naar een zinvol en volwaardig leven. Het gaat daarom ook om het psychisch en sociaal weer goed kunnen functioneren en het kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat laatste kan natuurlijk alleen in een samenleving die voldoende kansen biedt. Er is in de afgelopen decennia meer oog gekomen voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verslaving. De verslavingszorg van Recovery Mental Healthcare ondersteunt hun persoonlijke herstelproces. Die richt zich onder meer op het ontwikkelen van een positieve identiteit, het vestigen van hoop op verandering en een betere toekomst, het praten over wat men zelf belangrijk vindt in het leven en het onder ogen zien en accepteren van het eigen levensverhaal.

Voor welke opgaven staat iemand die in herstel van een verslaving is?

  • Het ontwikkelen van een positieve identiteit;
  • Een betekenisvolle plaats geven aan de verslaving en/of psychische problemen;
  • Het oppakken van vroegere of het verwerven van nieuwe, waardevolle sociale rollen; 
  • Het versterken van het zelfmanagement van de verslaving en van de symptomen daarvan;
  • Het verbeteren van het responsief vermogen: goed kunnen reageren op veranderingen, kunnen doen wat nodig is of wordt verwacht in een bepaalde situatie.
Hersteld na verslaving

Waarom is zingeving belangrijk bij herstel?

Binnen het herstel van een verslaving aan een middel of gewoonte speelt zingeving een belangrijke rol. Zingeving is het betekenis geven aan de eigen ervaringen en aan gebeurtenissen in het leven. Kenmerkende thema’s bij een herstelproces zijn het rouwen om het verlies van levensmogelijkheden en toekomstdromen, het omgaan met gevoelens van wanhoop, isolement, marginalisering (achtergesteld raken), verlies van autonomie en aantasting van de eigen identiteit. Hetzelfde geldt voor het zoeken naar de mogelijke betekenis van de psychische aandoening. Het vinden van een hernieuwde levensoriëntatie en het opdoen van positieve zingeving en betekenisgeving vraagt om tijd, aandacht en inspanning. Vaak kunnen de naasten, lotgenoten en ervaringsdeskundigen ook een belangrijke rol spelen bij zingeving, bijvoorbeeld via zelfhulpgroepen.

Welke dimensies ondersteunen het herstel van een verslaving?

Het werken aan herstel omvat meer dan een geslaagde klinische of ambulante behandeling. Het gaat ook om persoonlijk herstel, functioneel herstel en maatschappelijk herstel. Vier belangrijke dimensies die herstel ondersteunen zijn:

  • Een doel: betekenisvolle werkzaamheden en het inkomen, de onafhankelijkheid en de mogelijkheden om aan de samenleving deel te nemen; 
  • Gezondheid: het terugdringen van of kunnen omgaan met symptomen of ziektes, zoals in het geval van verslaving afzien van het gebruik van drugs, alcohol, medicijnen of pijnstillers; 
  • Een thuis: een veilig en stabiel onderkomen;
  • Een gemeenschap: relaties en een sociaal netwerk die vriendschap, ondersteuning, hoop en liefde geven.

Waarom is betekenisgeving belangrijk?

Betekenisgeving heeft te maken met hoe iemand in het leven staat, welke plek diegene daarin inneemt en de betekenis die iemand daaraan toekent. Betekenisgeving aan eigen ervaringen en aan gebeurtenissen in het leven is een manier van zingeving. Hierbij kan religie een rol spelen, maar ook andere betekenisgevende spirituele kaders of hierop gebaseerde hulpmiddelen zoals meditatie, mindfulness en yoga.

Herstellen van een verslaving doe je niet alleen. Wij bieden je graag professionele hulp. Heb je vragen over het herstel van verslaving bij Recovery Mental Healthcare en wat dit precies inhoudt? Of wil je meer weten over de therapievormen en onze ambulante en klinische behandelingen? Ons multidisciplinaire team van specialisten op het gebied van verslavingszorg beantwoordt ze graag. Je kunt ons bereiken op nummer: 085 – 8200 900 of administratie@recoverymhc.nl.