Privacy Beleid

Recovery MHC werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Recovery MHC alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Recovery MHC heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Recovery MHC is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoeld je van achtergrondinformatie te voorzien. Wanneer je psychische klachten hebt, raden wij aan contact op te nemen met je huisarts.

Op deze site kunnen zelftesten staan in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. Ze zijn indicatief, raadpleeg altijd je huisarts.

Namen van patiënten die je op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.

De beelden illustreren de tekst. De personen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en leiden niet per se aan het ziektebeeld waar ze bij beschreven staan.

Foto’s op onze site mogen in geen geval hergebruikt worden.

Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan Recovery MHC worden aangeboden, geldt dat de Recovery MHC geen zeggenschap heeft over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Voor verdere informatie zie ook ons privacy reglement.