Interventie

Ondersteuning, herstel, 12 stappen, minnesota

Verhalen

Benieuwd naar de verhalen van anderen? Bekijk of beluister ze hier.

Oud-cliënt

Destiny

Oud-cliënt

Redouan

GZ-Pyscholoog

Podcast

Verhalen

Benieuwd naar de verhalen van anderen? Beluister ze hier.

Interventie bij verslaving

Iemand met een verslaving zal dat meestal lange tijd ontkennen. Omdat een persoon die verslaafd is aan een bepaald middel of aan een gewoonte er een sociaal leven op nahoudt, vaak gewoon werk heeft en zelfs succesvol kan lijken, kan die zijn verslaving soms lang verborgen houden. Ondertussen draagt iemand met een verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, pijnstillers, gamen, seks of gokken, een groot geheim met zich mee. Omdat verslaving vaak gepaard gaat met schaamte en ontkenning, wordt het vragen om hulp steeds moeilijker. Als naaste moet je met lede ogen aanzien hoe je geliefde, kind, vriend, collega of ouder, steeds verder afglijdt door zijn of haar verslaving.

De boodschap komt niet binnen, hoe vaak je jouw dierbare ook vraagt – en uiteindelijk smeekt – om professionele hulp te zoeken of geboden hulp te accepteren. Mensen met een verslaving zoeken vaak pas hulp als ze niets meer te verliezen hebben. Zij zijn dan alles en iedereen kwijtgeraakt: hun levenspartner, kinderen, vrienden, huis en werk. Dit dieptepunt dat in vaktermen ‘hitting rock bottom’ wordt genoemd, wil je voor jouw naaste uiteraard voorkomen. Dat kan door samen met een professionele verslavingsdeskundige een interventie te plegen. Bij een interventie wordt de hulp ingeroepen van een verslavingsdeskundige om een familielid, vriend, werknemer of collega te confronteren met zijn of haar verslaving. Het doel is dat de verslaafde hulp accepteert.

Wat betekent interventie?

Een interventie bij verslaving bestaat uit de volgende stappen:

  • Een intakegesprek met de mensen die de interventie voor hun naaste aanvragen: hoe lang heeft jouw dierbare al last van de verslaving en hoe is die van invloed op zijn leven en dat van de naaste omgeving?
  • Het plannen van de interventie: hoe en wanneer dient de interventie plaats te vinden?
  • Het plegen van de interventie: de professionele interventionist zal samen met de aanvrager van de interventie en de andere betrokkenen jouw dierbare confronteren met de gevolgen van de verslaving en diegene ervan overtuigen dat het accepteren van hulp zijn of haar leven zal verbeteren;
  • Behandeling: op het moment dat jouw dierbare de hulp aanvaardt, krijgt die een behandeling voor de verslaving. Behandeling kan een opname in onze verslavingskliniek of ambulante zorg inhouden;
  • Nazorg om een terugval na de behandeling te voorkomen.

Wat zijn interventies?

Een verslaving is een vorm van dwangmatig gedrag dat het leven van een verslaafde volledig beheerst en steeds moeilijker onder controle is te houden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Bij lichamelijke afhankelijkheid ervaart iemand met een verslaving ontwenningsverschijnselen als die een specifiek middel niet meer gebruikt. Bij geestelijke afhankelijkheid voelt iemand die verslaafd is zich niet prettig zonder het middel of de handeling. Interventies zijn mogelijk bij alle soorten verslavingen. Vraag jij je af: wat is een interventie? Bij een interventie roep je de hulp in van een professionele verslavingsdeskundige om je partner, kind, familielid, vriend, collega of werknemer, te confronteren met zijn verslaving. Het doel van de interventie is dat diegene de hulp accepteert. 

Man met depressie

Wie kan een interventie aanvragen?

Bij het beantwoorden van de vraag ‘wat is interventie?’ is het ook belangrijk om te weten wie een interventie kan aanvragen. Elke naaste van een verslaafd persoon kan een interventie aanvragen bij Recovery Mental Healthcare, bijvoorbeeld als je geliefde, vader, moeder of kind verslaafd is. Ook als een collega of werknemer, vriend of vriendin een verslaving heeft, kun je onze hulp inschakelen.

Wie voeren interventies uit?

Interventies worden meestal uitgevoerd door familie, vrienden of geliefden van de persoon die verslaafd is, in samenwerking met een coach, professional, arts of medische professional. ‍Bij Recovery Mental Healthcare zijn we interventionisten die het belang van gezinsbetrokkenheid in het verslavingsherstel-proces begrijpen. Vrienden en familie hebben misschien goede bedoelingen, maar missen meestal de vaardigheden en objectiviteit die nodig zijn om effectief te zijn tijdens het interventieproces.

Een professionele interventionist is niet in dezelfde mate emotioneel betrokken zoals het gezin van een verslaafde, waardoor de interventionist de situatie als een neutrale derde partij kan benaderen. Het is belangrijk om iemand in de kamer en het voortraject te hebben die kalm kan blijven als de emoties hoog oplopen.

De werkwijze van onze professionele interventionisten

Kenmerkend aan de werkwijze van de professionele interventionisten van Recovery Mental Healthcare, is dat zij de impact van de verslaving op het gezin als geen ander begrijpen. Onze specialisten benaderen de situatie op zo’n manier dat de interventie het hele gezin ten goede komt. Tijdens een interventie komen deze mensen samen om de verslaving van de persoon te bespreken en diegene aan te moedigen om een ​​behandeling te zoeken of naar een revalidatiecentrum te gaan.

Advies over de beste aanpak

‍Het overwegen van een interventie is een moeilijke en emotionele beslissing en vaak het laatste redmiddel na het mislukken van informele discussies en aanmoediging om hulp te zoeken. Bij Recovery Mental Healthcare begeleiden wij de belanghebbende partijen in dit proces. ‍Het is moeilijk in te schatten wanneer een interventie nodig is. Een nauwkeurige beoordeling van de situatie zal de kans op een effectieve interventie dan ook vergroten. Voorafgaand aan een interventie beoordelen we de situatie en adviseren we over de beste aanpak.

Is jouw geliefde, kind, vriend, collega of ouder verslaafd aan een middel of een gewoonte? Recovery Mental Healthcare biedt hulp bij verslaving. Met een team van specialisten op het gebied van verslavingszorg en professionele interventionisten bieden wij hulp en advies. Je kunt ons bereiken op nummer: 085 – 8200 900 of administratie@recoverymhc.nl

Inhoud behandeling

Hulp nodig?

Bel ons

085-8200 900