Familie programma

Hulp voor de hele familie

Verhalen

Benieuwd naar de verhalen van anderen? Bekijk of beluister ze hier.

Oud-cliënt

Destiny

Oud-cliënt

Redouan

GZ-Pyscholoog

Podcast

Verhalen

Benieuwd naar de verhalen van anderen? Beluister ze hier.

Familieprogramma: herstel voor de naasten van een verslaafde

Verslaving heeft niet alleen gevolgen voor iemand die verslaafd is, maar ook voor het hele gezin. Daarom vinden we het bij Recovery Mental Healthcare belangrijk om ook de directe naasten bij de behandeling te betrekken. De omgang met iemand die kampt met een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, cannabis, cocaïne, pijnstillers, medicijnen, seks, gamen of gokken is namelijk ontzettend zwaar. Mensen uit de naaste omgeving hebben vaak last van gevoelens van verdriet, boosheid, machteloosheid, frustratie en onbegrip. Een verslaving heeft niet alleen negatieve effecten op de persoon met de verslaving, maar ook op zijn dierbaren. Die maken zich vaak ernstige zorgen en ook kan er sprake zijn van relationele spanningen. 

De ouders, kinderen, partner, vrienden en andere mensen die direct betrokken zijn, hebben de destructieve werking van de verslaving van dichtbij meegemaakt en hebben hier ook hulp en advies bij nodig. Daarom helpen we bij Recovery Mental Healthcare ook het gezin te herstellen.

Leren omgaan met de effecten van een verslaving

We begrijpen heel goed dat de verslaafde niet de enige is die het moeilijk heeft, aangezien de naaste omgeving zelf evenveel – zo niet meer – wordt belast. We bieden veel verschillende en effectieve support bronnen waar gezinsleden en andere naasten steun aan hebben. Met het familieprogramma helpen wij familie en vrienden om te leren omgaan met de effecten van een verslaving en geven wij naasten meer informatie over wat verslaving nu eigenlijk is.

Familieprogramma in diverse modules

Ons familieprogramma is opgesplitst in verschillende modules. De eerste module is gericht op het geven van psycho-educatie (onderwijs), terwijl de tweede zich richt op het verwerken van herstelkwesties. De onderwijsmodule bevat informatie over het verslavingsproces, verslavende persoonlijkheid, 12-stappen, sponsoring, overgangsleven en andere onderwerpen. Terwijl familieleden verdergaan met de verwerking, voegen patiënten zich bij hun dierbaren om woede en emotionele coping te bespreken, schadebrieven te delen, mogelijkheden voor herintreding en familieakkoorden te onderzoeken.

Familiebijeenkomst

Een vast onderdeel van het familieprogramma is een familiebijeenkomst die tijdens de behandeling van de cliënt plaatsvindt. Het verschaffen van inzicht in de chronische hersenziekte verslaving en het creëren van begrip zijn het doel van deze groepsbijeenkomst. Ook kunnen lotgenoten bij de familiebijeenkomst samen praten over hun ervaringen. Familie en vrienden ervaren dit als zeer behulpzaam en positief.

Wat houdt psycho-educatie bij de behandeling van een verslaving in?

Begrijpen wat de verslaving van een naaste precies inhoudt, helpt bij het creëren van begrip. Door middel van psycho-educatie geven we voorlichting over verslaving. Omdat verslaving aan een middel of een gewoonte een complexe en ingewikkelde aandoening is, is psycho-educatie een belangrijk onderdeel van het familieprogramma. Verslaving is een chronische hersenziekte en bij het ontstaan van verslavingsproblematiek spelen uiteenlopende hersengebieden een rol. Door middel van psycho-educatie voorzien we de naasten van de juiste informatie over de verslaving. Met psycho-educatie leren we familie begrijpen waarom hun dierbare zich voelt zoals die zich voelt en waarom die zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier gedraagt.

Kring van stoelen in Recovery MHC
Samenwerking handen bijeen

Contact tijdens de behandeling van verslaving

Tijdens het intakegesprek vragen we altijd aan de cliënt welke naaste contactpersonen wij mogen benaderen tijdens de behandeling. Ook als er sprake is van een klinische behandeling wordt de familie altijd betrokken. Dit doen wij onder meer door het verzoek om een schadebrief waarin de naasten beschrijven wat de verslaving met hen doet en heeft gedaan. Deze brief bespreken onze psychologen in de behandeling met de cliënt en dit heeft een positief effect op de behandeling van de verslaving.

We begrijpen goed dat je vragen hebt over de verslaving van je dierbare. Ons multidisciplinaire team van specialisten op het gebied van verslavingszorg beantwoordt ze graag. Je kunt ons bereiken op nummer: 085 – 8200 900 of administratie@recoverymhc.nl.

Inhoud behandeling

Hulp nodig?

Bel ons

085-8200 900